Easy Life scoort
4.2 op basis van
24173 beoordelingen

Privacy

Laatste update: 02/05/2023

1. Algemeen

Voor elk bezoek aan onze website geldt onderstaand privacystatement en cookie policy. Hierin wordt uiteengezet welke gegevens van u door de bedrijven van de groep “EasyLife Dienstencheques” worden verzameld en verwerkt als u de website bezoekt en wat de doeleinden hiervan zijn. Dit privacystatement en cookie policy werd voor het laatst aangepast op 16/11/2018. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd om de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te garanderen en verlies en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen door het nemen van de nodige technische en organisatorische maatregelen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.easylife-dc.be: DIENSTENBEDRIJF EASYLIFE BVBA en leden van de groep EasyLife
Handelend onder de naam “EasyLife”

Maatschappelijke zetel:
Draaiboomstraat 6,
2160 Wommelgem (BE)

Telefoonnummer: 0800 62080
E-mail: klantendienst@easylifedc.be

In de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0816.954.586

Dit privacystatement wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit privacystatement.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

Door het gebruiken van onze website laat je in het account op verschillende momenten heel wat gegevens achter: bij het plaatsen van een bestelling, het aanvragen van een huishoudhulp, het solliciteren voor een job, het inschrijven op de nieuwsbrief of wanneer je ons contacteert via onze contactformulieren. Sommige gegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling van de bestelling/vraag, andere helpen ons om je beter te leren kennen en onze diensten af te stemmen op jouw behoeften:

 • Naam en voornaam: zodat wij jou op de juiste manier kunnen aanspreken in onze communicatie.
 • E-mailadres: om te communiceren over je sollicitatie, om te communiceren over de planning en prestaties van huishoudhulp, om nieuwsbrieven te sturen met informatie over producten, diensten of relevante aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren, gebaseerd op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen. Dit e-mailadres zal ook gebruikt worden voor het versturen van de bevestiging van je bestelling of aanvraag.
 • Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Deze toestemming kan op elk moment gratis worden ingetrokken, zonder motivering. Je kan je hiervoor uitschrijven via de uitschrijflink onderaan in elke nieuwsbrief, of via een e-mail aan klantendienst@easylifedc.be
 • Telefoonnummer: voor eventuele telefonische communicatie over het inplannen van een huishoudhulp en de verdere dienstverlening na de opstart, voor communicatie of bevestigingen bij online bestellingen.
 • Adres (adressen waar je huishoudhulp de dienst levert, je woonadres als sollicitant, leveringsadres voor onze webshop): deze gegevens gebruiken wij zodat we je aanvraag, sollicitatie of bestelling kunnen verwerken en kunnen inplannen of bezorgen op het door jouw gevraagde adres. Deze gegevens worden bij de uitvoering van de taken als huishoudhulp en bij de levering ook aan andere partijen doorgegeven indien nodig voor de uitvoering van een dienst of contractuele verplichting, bijvoorbeeld aan onze medewerker(s), ons distributiecentrum en onze bezorgdiensten.

Op de verschillende pagina’s waar persoonlijke gegevens gevraagd worden, wordt aan jou duidelijk gemaakt welke gegevens verplicht mee te delen zijn (aangeduid door het symbool *) of welke optioneel zijn.

2.2. Gegevens die automatisch worden gegenereerd

 • Cookies: bepaalde gegevens worden verzameld aan de hand van cookies op onze website. Zie punt 8 voor onze cookie policy.
 • IP-adres: een IP-adres is een nummer dat aan je computer toegewezen wordt door je Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat, omdat een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer je een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van je IP-adres om eventuele fraude te bestrijden bij het plaatsen van een bestelling, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden
 • De laatst bezochte internet pagina

2.3. Klantenservice

Je kan onze klantendienst steeds telefonisch of via de contactfunctie op onze website contacteren. Om je snel te kunnen helpen maken we gebruik van je gegevens. Gegevens over het telefoongesprek met jou worden geregistreerd. Dit helpt ons bij de verbetering van onze diensten

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld:

 • Om je de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren;
 • Voor de afhandeling van bestellingen;
 • Voor het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;
 • Om de inhoud van onze website aan te passen aan elke individuele bezoeker;
 • Voor commerciële direct marketingdoeleinden;
 • De technische administratie van de website te beheren;
 • Om gepersonaliseerde reclame te tonen;
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt (gegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene niet langer te identificeren dan noodzakelijk is), statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

3.2. Mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden voor commerciële doeleinden met uitzondering van de aan onze gelieerde partners. Wij maken daarnaast gebruik van leveranciers om te voorzien in onze dienstverlening, zoals het versturen van nieuwsbrieven. Deze leveranciers zijn contractueel gehouden deze data slechts in opdracht van “EasyLife” te verwerken. Daarnaast zijn zij contractueel gebonden om deze gegevens adequaat te beveiligen om verlies en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

4. Rechtmatigheid van de verwerking van deze gegevens

 • via aantoonbare toestemming: bij het achterlaten van je persoonsgegevens moet je expliciet ons privacystatement accepteren en stem je ermee in dat “EasyLife” jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacystatement.
 • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, als “EasyLife” willen we onze klanten en prospecten op de best mogelijke manier bereiken om op die manier als onderneming te groeien.

5. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door EasyLife of voor de periode die ons wettelijk wordt opgelegd.

6. Rechten van de betrokkene

6.1. Recht op toegang en verbetering

Jij hebt op elk moment het recht op inzage van uw persoonsgegevens en verbetering van de betreffende onjuiste persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht tot het vervolledigen van onvolledige gegevens, door ons aanvullende info te verstrekken. Dit kan door verzending van een e-mail aan klantendienst@easylifedc.be of per brief aan het adres in artikel 1 van dit privacystatement, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

6.2. Recht op gegevenswissing

Jij hebt op elk moment het recht op gegevenswissing en intrekking van de toestemming, voor verwerkingen van uw persoonsgegevens besproken in punt 2-3 van dit privacystatement. Dit kan door verzending van een e-mail aan klantendienst@easylifedc.be of per brief aan het adres in artikel 1 van dit privacystatement, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. “EasyLife” moet echter enkel aan de verwijdering voldoen als de verwerking niet in strijd is met andere wettelijke verplichtingen die ervoor zorgen dat de gegevens bewaard moeten blijven.

6.3. Recht op de beperking van de verwerking en verzet van verwerking

Je kan jouw recht op beperking van de verwerking of op verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan klantendienst@easylifedc.be. Je kan je altijd en zonder opgave van reden verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je dient wel te weten dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het invulformulier en dat jij als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan “EasyLife”. Wij stellen het dan ook op prijs als u melding maakt van eventuele onjuiste gegevens zodat wij u in de toekomst op een correcte wijze kunnen benaderen.

6.4. Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming

Je hebt het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, als daaraan rechtsgevolgen voor de betrokkene zijn verbonden. Profilering is de verwerking van persoonsgegevens middels een geautomatiseerd proces, zonder menselijke tussenkomst. Waarbij aan de hand van die persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd.

Geldt niet indien:

 • Het besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
 • Het besluit is toegestaan door een wettelijke bepaling;
 • Het besluit berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

7. Het indienen van een klacht

Je heb het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in verband met de manier waarop “EasyLife” omgaat met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Klachten in verband met ons privacystatement kunnen tevens gestuurd worden naar klantendienst@easylifedc.be.

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

“EasyLife” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “EasyLife” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

“EasyLife” houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die “EasyLife” niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door “EasyLife”. “EasyLife” is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. “EasyLife” raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van dit privacystatement.

9. Cookies

9.1. Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze privacystatement te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website.

Voor verdere informatie over deze cookie policy kan u ons contacteren via klantendienst@easylifedc.be

9.2. Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

9.3 Soorten cookies op www.easylife-dc.be

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 • First-party cookies zijn die cookies die door ons geplaatst worden op het domein easylife-dc.be. Zij zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en verhoogt de kwaliteit van onze diensten.
 • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie. Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Deze anonieme cookies zijn er om je gebruikservaring beter en persoonlijker te maken.

De first-en third-party cookies kunnen we nog verder opdelen in onder andere:

 • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Zij houden informatie over je keuzes en voorkeuren op onze website bij (b.v. cookies voor het onthouden van log-in of registratie, het onthouden van je taalvoorkeur, het onthouden van je producten in je winkelwagen,…). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
 • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.
  • Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. (Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar,…).
  • Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen (Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube,…).
  • Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses (Facebook).
  • Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond (Google Adwords en Bing ads).

Cookies kunnen ook worden opgedeeld naargelang hun levensduur:

 • Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door social media zoals Facebook, Google Analytics, etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.
 • Sessie-cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie-cookies.

9.4 Cookies accepteren

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover. Als je op een gegeven moment je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. In punt 9.5 wordt er uitgelegd welke stappen u hiervoor dient te ondernemen.

9.5 Cookies verwijderen of uitschakelen

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen of je je cookies wilt verwijderen, kan je je cookie instellingen in je webbrowser wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Je kan je instellingen ook aanpassen zodat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Als je geen gebruik wilt maken van cookies, kunnen wij helaas niet garanderen dat onze website goed zal werken. Zo is het mogelijk dat er enkele functies van de webshop verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

Via de website www.youronlinechoices.com u een lijstje te zien van alle organisaties die cookies op uw eigen computer en eventuele log-on naam geplaatst hebben. Hier kan je cookies van specifieke partijen uitzetten.

Open van ma to do van 9 tot 17u
Open vrij van 9u tot 14u

Dien een aanvraag in

Vraag vrijblijvend poetshulp aan

Hoe werkt het?

 1. Vul vrijblijvend het formulier in en geef daarbij uw wensen aan.
 2. Wij gaan op zoek naar een passende huishoudhulp op basis van uw wensen en behoeften.
 3. Wij nemen contact met u op. Op werkdagen binnen 48 uur.

Hoe werkt het?

 1. Vul vrijblijvend het formulier in en geef daarbij uw wensen aan.
 2. Wij gaan op zoek naar een passende huishoudhulp op basis van uw wensen en behoeften.
 3. Wij nemen contact met u op. Op werkdagen binnen 48 uur.

Klanten vertrouwen
op onze huishoudhulp

Dankzij Easy Life genieten al meer dan 19.500 gezinnen
van een stralend huis of een gladgestreken garderobe.

8,4/10 Score op tevredenheid

Liesbeth W. uit Bilzen heeft 3 uur geleden huishoudhulp aangevraagd.

Hussein Abdi M. uit Dendermonde heeft 5 uur geleden huishoudhulp aangevraagd.

Suzanne D. uit Dudzele heeft 22 uur geleden huishoudhulp aangevraagd.

Lieve V. uit Sint-Katherina-Lombeek heeft 22 uur geleden huishoudhulp aangevraagd.

Gaston S. uit Emblem heeft 19 minuten geleden huishoudhulp aangevraagd.