Easy Life marque des points
4.4 sur base de
2615 appréciations
0800 62080

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds startte Easylife in 2019 met 2 projecten: één rond opleidingen

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds startte EasyLife in 2019 met 2 projecten:
één rond opleidingen en één rond het uitwerken van een duurzaam loopbaanbeleid.

1) Een leven lang leren bij Easy Life

Projectomschrijving

De kerngedachte van zowel de dienstencheques als van Easy Life is ‘werkgelegenheid creëren door de juiste mensen aan elkaar te koppelen’. Wij doen ons uiterste best om onze klanten te linken aan de meest geschikte huishoudhulp. Hierbij geven wij blijvende aandacht aan een correcte dienstverlening én een juiste verloning aan onze werknemers.

Ook medewerkers zonder ervaring zijn welkom!

Easy Life helpt haar medewerkers aan meer dan een easy life! Al onze huishoudhulpen die geen ervaring hebben in de sector dompelen we onder in een “trainingsbad” bestaande uit een startersdag rond klantgerichtheid, werkorganisatie en productkennis. Daarnaast hebben we coaches op de werkvloer die rond alle mogelijke thema’s aan de slag gaan met de huishoudhulpen. We hebben ook een samenwerking met Vokans opgestart om werkzoekenden die behoren tot de kansengroepen en anderstaligen extra kansen te geven. Deze mensen krijgen individuele coaching on-the-job met focus op arbeidsattitude en randfactoren, ook verwevenheid met technische aspecten zoals bijvoorbeeld veiligheid kunnen aan bod komen. Anderstaligen krijgen extra taalcoaching op de werkvloer.

Uitbreiding opleidingsbeleid met behulp van ESF middelen

Met steun van ESF voorzien we een uitbreiding van ons opleidingsbeleid met 3 opleidingen:
- Klantvriendelijk handelen, assertiviteit en softskills
- Beter leidinggeven en coachen
- Vlotter omgaan en probleemoplossend werken met de iPad

2) Een duurzaam loopbaanbeleid bij Easy Life

Door de sterke groei van onze organisatie staan we op het gebied van duurzaam loopbaanbeleid voor een aantal uitdagingen. De afgelopen jaren hebben we echter fors geïnvesteerd in het opzetten van een aantal acties om de start te geven richting een duurzaam loopbaanbeleid. We zijn gestart als een kleine organisatie maar hebben een enorme groei gekend.


Met behulp van ESF middelen zullen volgende aspecten rond duurzaam loopbaanbeleid verder kunnen uitwerken in 2018 – 2019
- Meer instroom genereren voor onze vacatures en een uniformer selectiebeleid uitwerken
- Een snellere integratie bewerkstelligen van onze medewerkers door een beter onthaalbeleid
- Het langdurig ziekteverzuim in onze organisatie verlagen door betere begeleiding
- Onze werknemers beter en frequenter evalueren
- Gestructureerd organiseren van exitgesprekken met als doelstelling hier meer info uit te halen


De algemene doelstelling van dit project is werkbaar werk bij Easy Life en instrumenten ontwikkelen om ons HR-beleid meer in de richting van een duurzaam loopbaanbeleid uit te bouwen. We willen meer medewerkers laten starten, beter onthalen, waken over work-life balans door middel van evaluaties en een positief beleid rond absenteïsme voeren.

ou téléphonez
0800 62080
Ouvert lundi à 9u

Dien een aanvraag in

Demandez à une femme de ménage sans engagement

Comment ça marche?

  1. Remplissez le formulaire sans engagement et indiquez-nous vos préférences
  2. Nous allons à la recherche d’une aide adapter à vos besoins et selon vos souhaits
  3. Nous vous contacterons dans un délai de 4heures durant les jours ouvrables

Comment ça marche?

  1. Remplissez le formulaire sans engagement et indiquez-nous vos préférences
  2. Nous allons à la recherche d’une aide adapter à vos besoins et selon vos souhaits
  3. Nous vous contacterons dans un délai de 4heures durant les jours ouvrables

Les clients font confiance
à notre aide ménagère

Grâce à Easy Life, plus de 17.500 familles jouissent déjà
d’une maison resplendissante ou d’une garde-robe étincelante.

4,6/5 Score de satisfaction